• (29) 756 33 17
  • edukatorprzasnysz@wp.pl

Egzamin zawodowy

Słuchacze/Uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2019/2020

(Technikum Agrobiznesu, Policealnej Szkole Administracji, Policealnej Szkole Ochrony Fizycznej Osób  i Mienia) lub kolejnych latach mają obowiązek przystąpienia do egzaminu zawodowego. Przystąpienie do egzaminu zawodowego jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, na następny semestr lub ukończenia szkoły.