• (29) 756 33 17
 • edukatorprzasnysz@wp.pl

Oferta edukacyjna

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

SZKOŁA BEZPŁATNA

Nauka w szkole trwa 3 lata w systemie dziennym, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Zawody:

 • sprzedawca
 • elektryk
 • cukiernik
 • kucharz
 • fryzjer
 • piekarz
 • rolnik
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • mechanik pojazdów samochodowych – NOWOŚĆ
 • mechatronik – NOWOŚĆ

TECHNIKUM

SZKOŁA BEZPŁATNA

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Absolwent szkoły po potwierdzeniu poszczególnych kwalifikacji może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie. Naszym kandydatom oferujemy:

 • Technikum Agrobiznesu (Rolnicze)
 • Technikum Informatyczne – NOWOŚĆ

TECHNIKUM Agrobiznesu (ROLNICZE)

SZKOŁA BEZPŁATNA

Cykl kształcenia:

 • PIĘCIOLETNI

Kształci młodzież w systemie dziennym w zakresie dwóch kwalifikacji:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej – ROL.04
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – ROL.10

Ukończenie szkoły uprawnia do wszystkich dopłat dla rolników.

Przykładowe przedmioty zawodowe:

– Produkcja roślinna
– Produkcja zwierzęca
– Mechanizacja rolnictwa
– Zajęcia praktyczne
– Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem

TECHNIKUM Informatyczne

SZKOŁA BEZPŁATNA

Cykl kształcenia:

 • PIĘCIOLETNI

Kształci młodzież w systemie dziennym w zakresie dwóch kwalifikacji:

INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

– Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
– Wykonać lokalną sieć komputerową;
– Naprawić urządzenia techniki komputerowej;
– Administrować systemami operacyjnymi;

INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

– Tworzyć i administrować bazy danych;
– Tworzyć strony i aplikacje internetowe.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

SZKOŁA ZAOCZNA

Nauka trwa 4 lata, prowadzona jest systemem zaocznym i kończy się egzaminem maturalnym.

Od 1 wrześnią 2013 r. absolwentów Zasadniczych Szkół Zawodowych/ Szkoły Branżowej I Stopnia przyjmujemy do II klasy Liceum Ogólnokształcącego. Nauka trwa 3 lata, prowadzona jest systemem zaocznym i kończy się egzaminem maturalnym.

Kształcenie odbywa się w ramach jednego bloku – blok kształcenia ogólnego (przedmioty ogólnokształcące).

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej dla Liceum Ogólnokształcącego
 • świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla II klasy Liceum Ogólnokształcącego
 • 1 zdjęcie
 • opłata wpisowego 100 zł

Czesne wynosi 200 zł miesięcznie (10 miesięcy)

Policealna Szkoła Administracji

SZKOŁA POLICEALNA

Zawód : Technik Administracji – 334336 – NOWOŚĆ

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Co po szkole?

Jako technik administracji możesz pracować w administracji rządowej i administracjach specjalnych, jednostkach samorządu terytorialnego – w urzędach marszałkowskich, urzędach powiatowych, miejskich, gminnych, w jednostkach organizacyjnych gminy, w samorządach zawodowych, gospodarczych, przedsiębiorstwach, organach organizacji społecznych i zakładach usługowych nie wymagających innych specjalistycznych kwalifikacji.

Jakie zdobywasz kwalifikacje?

EKA.01. – Obsługa klienta w jednostkach administracji

Policealna Szkoła Ochrony fizycznej Osób i Mienia

SZKOŁA POLICEALNA

Zawód: Technik Ochrony Fizycznej 541315

 • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również bez zdanego egzaminu maturalnego
 • nauka w szkole trwa 2 lata
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
 • po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Czego uczysz się na zajęciach?

 • realizacji zadań z zakresu ochrony osób i mienia
 • konwojowania
 • samoobrony i technik interwencyjnych
 • BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • zabezpieczenia imprez masowych
 • sprawnie i bezpiecznie posługiwać się bronią palną

Co po szkole?

Jako technik ochrony fizycznej osób i mienia możesz pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona

Jakie kwalifikacje zdobywasz?

BPO.02. – Ochrona osób i mienia