• (29) 756 33 17
  • edukatorprzasnysz@wp.pl

Zasady rekrutacji

O przyjęciu do poszczególnych szkół decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty:

  • Świadectwo ukończenia szkoły
  • Dwa zdjęcia
  • Podanie
  • Zaświadczenie lekarskie
  • Wpisowe 100 zł (płatne przy składaniu dokumentów)