• (29) 756 33 17
 • edukatorprzasnysz@wp.pl

Wymagane dokumenty

Sprawdź wymagane dokumenty


SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • podpisana umowa z pracodawcą zarejestrowanym w Cechu Rzemiosł Różnych
 • dwa zdjęcia

TECHNIKUM AKADEMICKIE

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • dwa zdjęcia

SZKOŁY POLICEALNE

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dwa zdjęcia
 • opłata wpisowego 100 zł

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – szkoła zaoczna dla dorosłych

Wymagane dokumenty:

 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • dwa zdjęcia
 • opłata wpisowego 100 zł

Czesne można wpłacać na konto:
Bank PekaO: 25 1240 5295 1111 0000 5039 1868