• (29) 756 33 17
  • edukatorprzasnysz@wp.pl

Egzamin maturalny poprawkowy

Terminarz

Język polski  poziom podstawowy
Matematyka poziom podstawowy
pisemny

22 sierpnia 2023 wtorek
godzina 9.00

Język angielski ustny

21 sierpnia 2023 poniedziałek
godzina 9.00