• (29) 756 33 17
  • edukatorprzasnysz@wp.pl

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroenergetycznej”

Niepubliczne Centrum Kształcenia Edukator” ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroenergetycznej”

„Niepubliczne Centrum Kształcenia Edukator” ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji przedsięwzięcia pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w branży elektroenergetycznej” w związku z ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (jednostka wspierająca) konkursem pt.: ”Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU), realizujących koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Treść ogłoszenia o otwartym naborze partnera BCU (pobierz w pliku PDF)

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy, ofertowy (pobierz w pliku PDF)

Załącznik nr 2 – List intencyjny (pobierz w pliku PDF)